Python, biblioteki, OSX, brew, FreeCAD

Było tak:
FreeCAD skompilowany z gita wywalał błąd:

No module named PySide.

Biblioteka PySide była zainstalowana brewem.
Generalnie python odpalony z shella nie widział bibliotek zainstalowanych brewem.

Recepta dosyć prosta:

mkdir -p /Users/nazwa-usera/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages

echo 'import site; site.addsitedir("/usr/local/lib/python2.7/site-packages")' >> /Users/nazwa-usera/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/homebrew.pth