Raz pierwszy, ten najważniejszy…

To jest początek.

Od tego momentu zaczną się (oby!) w miarę regularne wpisy.

Jeżeli coś będzie przed tym wpisem to będzie 'skądinąd’ – przepisane z jakiejś starej strony. Albo z jakiejś starej kartki.