MC w zakładce Axisa

Samo osadzenie MC jest proste:
w pliku .ini naszej maszyny, w sekcji [DISPLAY] dodajemy dwie linijki:

EMBED_TAB_NAME = mc
EMBED_TAB_COMMAND = uxterm -into {XID} -geometry 108x28 -e mc

I już 😀

No ale miło by było żeby z poziomu MC dało się wczytywać gcody od razu do Axisa:

W MC wchodzimy do Command->Zmodyfikuj plik rozszerzeń
i dodajemy:

shell/.ngc
Open=(axis-remote %f)

(Przed Open musi być TAB czyli char(9) a nie spacje).
To sprawi, że zaznaczony w MC plik załaduje się do Axisa po kliknięciu/Enterze.

Ok, plik się ładuje ale zostajemy ciągle w zakładce MC.
Żeby wczytanie pliku aktywowało od razu zakładkę z podglądem gcode musimy zmodyfikować samego Axisa.

Otwieramy /usr/bin/axis w dowolnym edytorze, szukamy definicji funkcji open_file_name(f) i
na koncu tej funcji (ok. linii 1918) dodajemy linię:

root_window.tk.eval(pane_top + ".right raise preview")

Teraz każdorazowe wczytanie pliku będzie uaktywniało zakładkę z podglądem.

Wszystko ładnie i pięknie, tylko literki w mc małe i brzydkie.
My użyliśmy fonta Terminus.

Czyli w terminalu:

sudo apt-get install xfonts-terminus

Potem dodaejmy plik: ~/.Xresources a w nim np:

UXTerm*Font: -xos4-terminus-medium-r-normal--20-200-72-72-c-100-iso10646-1
UXTerm*Font2: -xos4-terminus-medium-r-normal--16-160-72-72-c-80-iso10646-1
UXTerm*Font3: -xos4-terminus-medium-r-normal--16-160-72-72-c-80-iso10646-1
UXTerm*Font4: -xos4-terminus-medium-r-normal--14-140-72-72-c-80-iso10646-1
UXTerm*Font5: -xos4-terminus-medium-r-normal--14-140-72-72-c-80-iso10646-1
UXTerm*Font6: -xos4-terminus-medium-r-normal--12-120-72-72-c-60-iso10646-1
UXTerm*background: black
UXTerm*foreground: white
UXTerm*pointerColor: red

i efekt jest mniej więcej taki:

mc-1024x576